Надаючи наші послуги ми прагнемо сприяти розвитку ринку праці, підкреслюючи особисту та соціальну цінність роботи. 

 

Місія компанії стала відправною точкою для визначення 6 основних цінностей GI Group. Робота кожного працівника та кожної компанії в GI Group ґрунтується на низці цінностей, які відповідають нашому підходу до ринку праці та суспільства, в якому ми працюємо.

 

GI Group працює задля людей та для надання їм можливостей реалізували себе, усвідомили свої бажання та взяти участь у створенні “більшого добробуту”. Ось чому праця Gi Group орієнтована на забезпечення такого рівня працевлаштування, яке дозволяє людям створити майбутнє відповідно до їх потреб та очікування. Gi Group дотримується принципів рівності, неупередженості, захисту особистої гідності і безпеки, таким чином компанія позиціонує проти всіх форм дискримінації та незаконності.

Gi Group добре усвідомлює громадську та соціальну роль, яку відіграє у суспільстві. Будучи міжнародною компанією, ми можемо впливати на створенні нових і кращих правил розвитку ринку та місцевих громад, використовуючи найкращі світові практики. Добробут наших стейкхолдерів також належить до відповідальності персоналу компанії. Тому всі співробітники заохочуються у прийнятті на себе відповідальності за дотримання та виконання:

  • загальновизнаних прав людини та активного їх захисту;
  • законів країн, де функціонує Gi Group , протистояння всіляким формам зловживань та корупції;
  • законодавства, яке регулює охорону праці та безпеку на робочому місці, поширення її культури та прийняття найбільш ефективних запобіжних заходів;
  • охорони навколишнього середовища, підтримуючи найновіші ініціативи, технології та практику, спрямовані на її захист.

Gi Group вважає, що єдиний дієвий спосіб, у який його працівники та представники можуть виконувати свою робочу місію, це виконання своїх завдань з великою обережністю та увагою. Робота повинна бути зроблена добре, для себе і для тих, для кого вона призначена. У цьому контексті принципи, на яких ґрунтується діяльність Gi Group, представлені наступними пріоритетами:

  • Наших клієнтів – включаючи як компанії, так і кандидатів, – задовольняти їх особливі потреби за допомогою послуг та інструментів, які пропонують ефективні, цілеспрямовані та довгострокові рішення, що створюють цінність.
  • Наших працівників – посилити визнання їхньої цінності, підтримуючи їх із переконанням, що компанія може грати важливу, просвітницьку роль у своєму житті.

 

Gi Group вважає, що здатність компанії зберігати свій баланс і продуктивність на ринку є невід’ємним чинником для прибуткового та здорового бізнесу, а також для задоволення потреб та досягнення цілей зацікавлених сторін. Він повинен поєднувати безперервність бізнесу з відмінним сервісом, але це не повинно бути кінцевою метою цієї діяльності, а засобом сприяння діяльності організації, її працівникам та економічному та соціальному середовищу, в якому працює компанія. Це має здійснюватися з абсолютною повагою до закону та відповідно до принципу вільної, регульованої та чесної конкуренції.

Gi Group переконана, що безперервне навчання та заохочення інновацій є необхідними умовами для кращої роботи та підтримання безперервності бізнесу. Створення нових рішень, які адаптуються до змін у економічній та соціальній обстановці, має принести користь усім зацікавленим сторонам.

Насправді співробітники Gi Group відчувають, що вони повинні обслуговувати своє середовище, а не навпаки. З цієї причини вони ставляться в розпорядження робітників, кандидатів, компаній та установ, поділяючи свої знання через професіоналізм у своїй повсякденній роботі.

Gi Group вважає, що люди є фундаментальною складовою організації. Ми розуміємо та поважаємо важливість гарного робочого та особистого балансу, а також що командна робота та заангажовання до місії компанії є дуже важливими.

Сприйняття цінностей компанії та місії як відповідник власному баченню роботи означає перехід від пасивної до активної ролі. Ми очікуємо, що кожен працівник Gi Group встановить позитивні взаємовідносини зі своїми колегами та менеджерами та почуватиметься впевнено щодо обміну думками та пропозиціями щодо умов праці, вдосконалення продуктів та процесів компанії, які створюють цінність для всіх учасників.

Таке мислення має відображатись не тільки у відносинах між колегами, але також у стосунках з усіма стейкхолдерами з метою збереження гідності, честі і репутації кожного.